Koninklijke Onderscheiding Jos van Dalen

Jos van Dalen is 50 jaar lid van Scouting Boekel en Koninklijk Onderscheiden.

Begonnen als welp en verkenner werd hij later rowan en voortrekker. Toen hij oud genoeg was fungeerde hij ook nog als leider van verkenners en rowans.
Later heeft hij diverse bestuursfuncties bekleed.
Hij stuurde jonge leiding aan als groepsbegeleider en werd later (1982-1984) voorzitter van de toen gehete Franciscusgroep. Daarna heeft Jos van Dalen de nieuwe stichting “Scouting Boekel” mede opgericht, waardoor de jongens- en meisjestak onder één bestuur gingen vallen. Van dit bestuur is Jos van 1995 tot 2002 voorzitter geweest.
Vanaf 2002 is Jos dé man van commissie “blokhutverhuur”.  Hij onderhoudt contacten met diverse andere scoutinggroepen en scholen die graag gebruik maken van “onze blokhut”. Jos zorgt ervoor dat de blokhut er voor de verhuur piccobello uitziet, voor de huurder is er een info-boekje over alles wat er zoal in Boekel te beleven is, en na de verhuur houdt hij een oogje in het zeil of alles wel is achtergelaten zoals men het tevoeren aantrof.
Al met al is Jos voor onze Stichting een gouden kracht die er op dit moment voor zorgt dat er d.m.v. blokhutverhuur een aardige cent in onze clubkas komt, waardoor telrijke Boekelse jeugdigen van 5 t/m 23 jaar een fijne, leerzame en ontspannende vrijetijdsbesteding hebben.