scouts

Verkenners

scoutsBen je een stoere jongen op zoek naar avontuur? Dan zijn de Verkenners iets voor je.
Ga samen met de Verkenners de wereld ontdekken. Varen in je eigen boot, koken op je eigen vuurtje, sta op je eigen benen, ontwikkel je eigen mening. Bij de Verkenners wordt actie van je verwacht. Verkenners zijn jongens van 11 t/m14 jaar. Er is ruimte voor iedere verkenner, daarom is Scouting ook zo veelzijdig. Pannenkoeken bakken, vlotvaren, bruggen bouwen van touw en hout, uitdagende tochten, kamperen, grote ruilspel, weerwolvenspel… je kunt het zo gek niet bedenken…  Wil jij mee met ons de wereld verkennen? Kom een keer meedraaien

 

 

Leeftijd:  Jongens van basisschool groep 8 en klas 1 & 2  (11 t/m 14 jaar)

Groepsgrootte:  Maximaal 24 leden

Groepstijden:  Vrijdag van 19.30 uur  tot  21.30 uur

Leiding:
Stefan Oppers
M: 06-11809950
E: verkennersboekel@gmail.com

Jorn van den Boomen
M: 06-58877918

Sjoerd van de Vondervoort
M: 06-40281132

Aanmelden:
Om lid te worden van de Verkenners moet de leeftijd bereikt zijn, die voor deze  speltak vereist wordt.
Aanmelden vind plaats bij de leiding.

Afmelden:
I.v.m. het programma is het belangrijk uw kind bij verhindering tijdig af te melden.
De verkenners gaan ieder jaar op zomerkamp en organiseren 3x per jaar een weekend.
De data staan vermeld bij de activiteiten.

Scoutingblad:
Scouting Magazine, verschijnt 4 x per jaar

Scoutfit:
In november en december worden de nieuwe leden geïnstalleerd en draagt men voortaan bij scoutingactiviteiten het scoutfit, wat bij de betreffende speltak hoort.
De kosten bedragen € 50,00  (beige blouse, groepsdas, cap, insignes)

Contributie:
€ 170,00 (incl. alle programma’s, activiteiten en weekenden)
Een Scoutingjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus. Scouting Boekel int de contributie in termijnen, en wel in de maanden oktober, januari en mei, en dit d.m.v. automatische incasso.
Geïnd wordt door Vereniging Scouting Boekel, banknum. NL76RABO0108003434.
Bij aanmelding van uw zoon/ dochter verstrekt u eenmalig een machtiging voor het innen van de contributies middels automatische incasso.
Bij beëindiging van het lidmaatschap bij Scouting stopt de inning.
Opzeggen dient u schriftelijk bij de leiding van de speltak te doen. De opzegdata voor contributie-inning lopen per 1 oktober, 1 januari

Landelijke organisatie:
Scouting Boekel is aangesloten bij de landelijke organisatie Scouting Nederland, zodat wij gebruik mogen maken van de faciliteiten, die door deze organisatie geboden worden, o.a. cursussen, adviezen, etc.
Hierdoor ontvangt elk lid een lidmaatschapskaart en krijgt het Scoutingblad thuis toegestuurd.

Verzekering:
Onderdeel van het lidmaatschap is een collec­tieve ongevallen en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering met secundaire dekking voor alle leden gedurende de tijd dat ze zich onder toezicht van een leider of leidster bevinden.
Privé-bezittingen (zoals horloges, brillen, schoenen, kleding, fietsen, kampeeruitrusting e.d.) zijn, van zowel van kinderen als (bege-) leiding, niet verzekerd tegen beschadiging, verlies of diefstal.

Opmerking: In voorkomende gevallen dient de schade in eerste instantie te worden gemeld bij de maatschappij van de aansprakelijkheidspolissen van de veroorzaker en mogen geen toezeggingen gedaan worden aan eventueel gedupeerden.

Vertrouwenspersoon:
Wij als Scouting Boekel doen ons best om te zorgen dat scouting voor iedereen een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding is. We willen dat alle leden zich thuis en veilig voelen. Toch kan het zijn de je in een situatie komt waarover je graag met iemand in vertrouwen wilt kunnen praten. Dit kan gaan om zaken rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten. Voor dit soort situaties is er binnen scouting Boekel een vertrouwenspersoon aangesteld

Frederike van den Tillaart
M: 06-207329219
E: frederikevandentillaart@hotmail.com

Bijlage:

Inschrijf- Mutatieformulier 2022

Knopen_en_pionieren_1.pdf

Kompas_boekje_1.pdf

Kompas_boekje_2.pdf

Tochttechnieken.pdf