De betonnen fundering van Scouting Boekel

De geschiedenis van Scouting gaat meer dan honderd jaar terug. En de organisatie staat nog steeds als een huis.
De naam scouting werd in Nederland pas later gebruikt.
Tot nog niet zo lang geleden zat je bij de  “Padvinderij” of de  “Verkennerij”.
De jongens op de foto zijn van “verkennerij Boekel”.
Ze waren Voortrekkers. Een van de rangen binnen de verkennerij in de jaren 60.

Hopman
Je begon bij de Welpen, vervolgens werd je Verknner, Rowan en daarna Voortrekker en de laatste stap was de leiding.
Piet de Bie uit Boekel heeft jarenlang in de leiding van de verkennerij in Boekel gezeten met heel veel plezier. Een echte hopman. Hij kan er smakelijk over vertellen.

De foto is genomen op 6 oktober 1962 in Boekel achter de blokhut op de Bosberg. De blokhut is inmiddels verplaatst en op deze plaats staat nu een woonwijk.
Een van de hoogtepunten van de voortrekkers in 1962 was deelname aan het Bouwkamp Göttingen in Duitsland, georganiseerde door de nationale St. Jozefstam, die zich vooral met bouwactiviteiten bezig hield.

Bouwkamp en vriendschap
Negen voortrekkers vertrokken in de laatste week van augustus naar Göttingen om daar met te helpen met de bouw van acht huizen voor Oost-Duitse vluchtelingen.
Vanuit heel Nederland kwamen voortrekkers om mee te bouwen. Het kamp duurde negen weken en er werden funderingen gegraven en beton gestort.
Ook waren er naast het zware werk nog een excursie naar het IJzeren gordijn en sprak men met vluchtelingen in het vluchtelingenkamp Friedland. 
Uiteraard was het s ‘avonds een gezellige boel. Hieruit ontstond een hechte vriendschap met de Voortrekkers uit Schiedam, de Jan van Hoofstam.
Bezoeken en tegenbezoeken werden georganiseerd. Bij zo’n bezoek van de jongens uit Schiedam is de foto gemaakt, op 6 oktober 1962. 
De man met baard en colbertje is de fotograaf Frans Wijffels uit ‘s-Hertogenbosch. Hij was al wat langer op het kamp in Duitsland en heeft van het hele kamp een foto-en diareportage gemaakt.
De voortrekkers waren toen 17-18-19 jaar. Een aantal van deze jongens komen nu nog geregeld bij elkaar voor een kaartavondje.
De bezoekjes over en weer met Schiedam verwaterde natuurlijk op den duur. De jongens werden ouder en de interesse veranderden.

Blokhut de Bosberg.
De locatie van de foto is achter de Blokhut De Bosberg. Deze blokhut is gebouwd in 1952. Het terrein de Bosberg, zo vertelde Piet was een mooie bosrijke omgeving, waarin tijdens de oorlogsjaren 40-45 schuilkelders en munitieopslag plaatsen waren.
Het verkennersleven van de voortrekkers in Boekel heeft vanaf 1962 een opleving gehad nadat in 1959 de toenmalige leider zich terugtrok. Met het aantreden van de heren J. van Doren en Th. Kramer in 1961 kwam er weer leven in de brouwerij en volgde een hele actieve periode met als een van de hoogtepunten het genoemd bouwkamp in Duitsland

Op de foto staan van links naar rechts:
Bovenste rij:  Iemand uit Schiedam, Wim Kroos, Chris Peters, Gerard Swarts, Gerard Welten, Frans Wijffels
Daaronder: Een aantal jongens uit Schiedam tussen de jongens uit Boekel. Jan Wassenberg, Martin Swarts, Cleem Aldenhuizen, Harrie van Doren, In wit overhemd een van de leiders uit Schiedam John van Heel, Gerard Trienekes, Jan Gerlach, Piet van de Heuvel.
Liggend dwars voor: Bart Muselaers, Hein Trienekes