Het zit erop.

Het weer zat niet helemaal mee. Maar de leden van Scouting Boekel en vele vrijwilligers hadden er verschrikkelijk veel zin in om de potgrondactie 2015 tot een succes te maken.
Langs deze weg willen we met name de vele vrijwilligers bedanken die zich verdienstelijk hebben gemaakt als chauffeur en/of met het beschikbaar stellen van materieel.
Tot volgend jaar.