Nieuws

Seizoensafsluiting 3 juli 2020

Beste scout en ouder(s)/verzorger(s),

Het scoutingjaar zit er weer bijna op, maar de zomer staat nog voor de deur met een fantastisch zomerkamp in het vooruitzicht!
Voor dat dat zover is, sluiten we met alle leden op vrijdagavond 3 juli 2020 van 19.00 tot 20.30 uur dit scoutingseizoen af.
Met de huidige corona maatregelen -en protocol kan deze avond doorgang vinden, uiteraard nemen we de afstandsmaatregelen in acht.
We hopen iedereen weer te zien, maar met gezondheidsklachten verwachten we dat je thuis blijft.

Na de zomervakantie gaan we weer van start met het nieuwe scoutingseizoen!
Op vrijdag 28 augustus 2020 van 19.00 tot 21.00 uur openen we gezamenlijk het nieuwe seizoen.
In verband met de corona-ontwikkelingen volgt meer informatie tegen die tijd.

Ook jij wordt beide avonden in scoutfit bij blokhut Den Perekker verwacht.
Kun je niet? Geef dat dan door aan je eigen speltakleiding.

Belangrijke data en eerste speltakbijeenkomsten:
– seizoensafsluiting: vrijdag 3 juli
– seizoensopening en overvliegen: vrijdag 28 augustus
– 1e speltakbijeenkomst bevers: zaterdag 5 september
– 1e speltakbijeenkomst welpen: zaterdag 5 september
– 1e speltakbijeenkomst young-scouts: woensdag 2 september
– 1e speltakbijeenkomst gidsen: maandag 31 augustus
– 1e speltakbijeenkomst verkenners: vrijdag 4 september
– 1e speltakbijeenkomst explorers: vrijdag 4 september
– 1e speltakbijeenkomst stam: donderdag 3 september
– scoutwalk: zondag 11 oktober

Met vragen over het speltak van volgend seizoen kun je terecht bij de huidige speltakleiding of bij de speltakleiding van volgend seizoen.
Indien er wijzigingen zijn in persoonlijke gegevens of het lidmaatschap bij Scouting Boekel, graag contact opnemen met de speltakleiding, zodat wij zo snel mogelijk onze ledenadministratie op orde hebben voor het nieuwe seizoen. Een correcte ledenadministratie is belangrijk om bijvoorbeeld de contributie-inning goed te laten verlopen.

We wensen jullie alvast een prettige vakantie!
Met scoutinggroet,
Bestuur en evenementencommissie Scouting Boekel

We mogen op zomerkamp

Het hoge woord is eruit, we mogen op zomerkamp!
Scouting Nederland heeft samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) een protocol opgesteld waarmee we veilig op zomerkamp kunnen gaan.
Het protocol wordt onderschreven door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en is voorgelegd aan het OMT, RIVM en Ministerie van VWS, directie Jeugd.
Dit betekent dat alle jeugdleden t/m 18 jaar op zomerkamp kunnen, met aangepaste maatregelen.

Er zijn twee kampprotocollen: een voor jeugdleden t/m 12 jaar (bevers en welpen) en een  voor jeugdleden van 13 t/m 18 jaar (scouts en explorers).
Leden boven de 18 jaar kunnen ook op zomerkamp, daarvoor is geen protocol omdat hiervoor de algemene richtlijnen van de overheid voor volwassenen gelden die binnen of buiten samen willen komen.

Protocol kinderen t/m 12 jaar
Protocol jeugdleden 13 t/m 18 jaar

Meer informatie over zomerkampen

Corona update

De corona-crisis lijkt gelukkig over het hoogtepunt heen. Daarom is het goed om regelmatig een update te doen over wijzigingen in de beperkende maatregelen.

Een aantal dagen geleden zijn er nieuwe richtlijnen tav corona bekend gemaakt door de regering en die zijn door Scouting Nederland vertaald naar de situatie voor Scoutinggroepen. Daarmee kunnen we met z’n allen weer verdere stappen zetten in het komen tot een nieuwe ‘normaal’, maar natuurlijk binnen de grenzen die gesteld zijn. De richtlijnen van Scouting Nederland gaan we volledig volgen en gaan per 1 juni in.

De belangrijkste verschillen zijn:

  • Opkomsten voor jeugdleden t/m 18 jaar (bevers t/m explorers) kunnen ook weer binnen plaatsvinden met gebruik van een ‘check-gesprek’
  • We mogen weer bijeenkomsten houden die noodzakelijk zijn voor de vereniging, denk aan groepsraden en programma voorbereiding
  • Je mag weer eten en drinken verstrekken aan jeugdleden
  • Wat blijft: heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis en ziek uit

Voor ons betekent dat ook dat het rooster met de clubtijden gehandhaafd blijft voor de rest van dit seizoen.
Voor de zomerkampen geldt dat uiterlijk 1 juni het besluit van Scouting Nederland volgt over eventuele doorgang van de zomerkampen.

In de bijlage vind je de zogenaamde ‘factsheet’ van Scouting Nederland met verdere details van de regels. Deze tekst zullen we ook op de Scouting Boekel site zetten en kun je natuurlijk gebruiken bij verdere communicatie.
Als je meer wilt lezen, vindt je op de site van Scouting Nederland heel veel informatie en ook een ‘vraag en antwoord’ deel: www.scouting.nl/coronavirus

Bedankt voor jullie inzet en laten we er samen een mooi seizoens einde van maken.Corona en Scouting vanaf 01-06-2020
Met vriendelijke Scoutinggroet,
Namens het bestuur, Erik de Bie, voorzitter

Corona en Scouting vanaf 01-06-2020

Activiteiten Scouting Boekel worden voor een deel hervat


Beste ouder(s) / verzorger(s),

Wellicht heeft u al vernomen dat afgelopen dinsdag bekend is gemaakt dat voor kinderen in de basisschoolleeftijd tot 12 jaar de maatregelen vanaf 11 mei versoepeld gaan worden.
Dit zou betekenen dat Scouting Boekel mogelijk ook weer een deel van haar activiteiten kan gaan hervatten, maar dan wel met de nodige aanpassingen.
Scouting Boekel volgt hierin het beleid van scouting Nederland.

Scouting Nederland heeft de volgende aanpassingen voorgesteld:
–  opkomsten voor jeugdleden tot 18 jaar (bevers t/m explorers) kunnen weer plaatsvinden als ze in de buitenlucht zijn georganiseerd, het scoutinggebouw is alleen toegankelijk voor gebruik maken van het toilet;
–  leiding van alle speltakken én jeugdleden in scouts- en explorerleeftijd houden 1,5 meter afstand;
–  bevers en welpen hoeven dus onderling geen afstand te houden, maar wel ten opzichte van de leiding en de leiding ook onderling;
–  probeer het moment van halen en brengen zo kort mogelijk te houden
(kinderen die al wat ouder zijn komen bij voorkeur alleen, blijf bij voorkeur in de auto wachten, rijdt niet over de brug, maximaal 1 ouder halen en brengen, laat broertjes en zusjes thuis, houd altijd 1,5 meter afstand van andere ouders);
–  slechts 1 speltak tegelijk kan gebruik maken van het scoutingterrein
(we kijken nog naar hoe we dit het beste kunnen uitvoeren: bevers ochtend en middag samenvoegen of om de week club en afwisselen met de welpen);
–  geen fysieke bijeenkomsten en activiteiten voor leden en vrijwilligers van 18 jaar en ouder;
–  geen overnachtingen, groeps- en regioactiviteiten en evenementen;
–  heb je verkoudheidsklachten of corona-achtige verschijnselen? Blijf dan thuis en ziek uit.

Een document met de volledig uitgewerkte maatregelen is beschikbaar op: https://www.scouting.nl/nieuws/1856-vragen-en-antwoorden-over-scouting-en-het-coronavirus-covid-19#kan-de-wekelijkse-opkomst-doorgaan-vanaf-29-april
Hopelijk is iedereen enthousiast om 16 mei weer te beginnen.
We kunnen ook begrijpen dat er op dit moment nog zorgen zijn en dat sommige ouders er nog liever niet aan beginnen.
Vandaar dat we graag zouden inventariseren wie er interesse heeft om 16 mei weer te beginnen.

We zouden het prettig vinden als u in een reactie het volgende zou willen laten weten:
– of u interesse heeft in het weer laten plaats vinden van fysieke bijeenkomsten voor de bevers vanaf 16 mei;
– welke vorm uw voorkeur zou hebben (bevers ochtend en middag combineren of om de week).

Hopelijk tot snel en blijf gezond in de tussentijd!
Met vriendelijke groet,
De beverleiding

Koninklijke onderscheiding Cor van Doren en Wim van den Oord


Tijdens de jaarlijkse lintjesregen hebben twee (oud-)vrijwilligers van Scouting Boekel een koninklijke onderscheiding gekregen, onder andere voor hun vrijwilligerswerk bij Scouting Boekel.
Gefeliciteerd beiden!

Cor van Doren is bestuurslid en vervulde in de periode 2000-2014 de rol van voorzitter.
Sinds een aantal jaar fungeert Cor als commissielid voor de verhuur van onze blokhut is daarmee het aanspreekpunt voor de huurders.
Daarnaast speelt Cor al jaren een grote rol bij de zoektocht naar een terrein voor het vijfjaarlijks gezamenlijk kamp en is Cor betrokken bij grote en kleine klussen in en om de blokhut.

Wim van den Oord was in de periode 1974-1996 leider en vervolgens bestuurslid.
Ook na deze periode was Wim nog lang als vrijwilliger bij onze vereniging betrokken.
Tot een aantal jaar geleden was Wim actief met onze potgrondactie en een van de vaste vrijwilligers achter de inschrijftafel bij de ScoutWalk.

De Corona crisis gaat onverminderd door in Nederland


We hebben binnen Scouting Boekel al heel mooie initiatieven gezien om de afgelopen weken toch met Scouting bezig te blijven. Geweldig om te zien.
Gisteren zijn er nieuwe richtlijnen t.a.v. Corona bekend gemaakt door de regering. Deze zijn vandaag door Scouting Nederland vertaald naar de situatie voor Scouting groepen.

Daarmee kunnen we met z’n allen weer voorzichtig proberen op te starten, maar natuurlijk binnen de grenzen die gesteld zijn.
De richtlijnen van Scouting Nederland gaan we volledig volgen en gaan direct na de mei vakantie in, dus met ingang van de speltak bijeenkomsten vanaf 11 mei.

De 5 belangrijkste punten zijn:

  • Opkomsten voor jeugdleden tot 18 jaar (bevers t/m explorers) kunnen weer plaatsvinden als ze in de buitenlucht zijn georganiseerd.
  • Leiding van alle speltakken én jeugdleden in scouts- en explorerleeftijd houden 1,5 meter afstand.
  • Geen fysieke bijeenkomsten en activiteiten voor leden en vrijwilligers van 18 jaar en ouder.
  • Geen overnachtingen, groeps- en regioactiviteiten en evenementen.
  • Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis en ziek uit.

Voor de zomerkampen geldt dat uiterlijk 1 juni het besluit van Scouting Nederland volgt over eventuele doorgang van de zomerkampen.

Door corona geen clubs t/m 31 mei


Op advies van Scouting Nederland zijn er per direct geen clubs tot en met 31 mei.

Hiermee volgt Scouting Boekel het advies van de veiligheidsregio Brabant om het aantal sociale contacten te beperken.
Mocht u vragen hebben over Scouting en het coronavirus, dan kunt u op de website van Scouting Nederland meer informatie vinden: https://www.scouting.nl/nieuws/1856-vragen-en-antwoorden-over-scouting-en-het-coronavirus-covid-19

Afgelast: Potgrondactie zaterdag 21 maart

Het zat er aan te komen maar Scouting Boekel heeft moeten besluiten om de potgrondactie af te lassen i.v.m. het Corona virus.
Hopelijk kunnen we volgend jaar weer een beroep op jullie doen.

Op zaterdag 21 maart houden we onze jaarlijkse potgrondactie.
De leden van Scouting Boekel komen bij u aan de deur om zakken potgrond aan te bieden.
In een zak zit 50 liter Legro potgrond van goede kwaliteit.
De potgrond kost  € 5,00  voor 1 zak en  € 14,00  voor 3 zakken.

Met uw bijdrage steunt u de jeugd- en jongerenactiviteiten van Scouting Boekel.

Het is mogelijk de potgrond alvast te bestellen via onderstaand bestelformulier of via de potgrondtelefoon ( telefonisch of whatsapp, 06-12137439 ).
De potgrond wordt dan naar keuze op vrijdagavond 20 maart of zaterdag tijdens de actie bij u bezorgd.

Alle leden worden op 21 maart om 9.30 uur bij de blokhut verwacht.
Tussen de middag zullen ze samen in het groepje eten, iedereen dient dus zelf een lunchpakketje mee te nemen.
Voor drinken en een lekkere versnapering wordt gezorgd.
Deze actie is zeer belangrijk voor Scouting Boekel, we gaan er dan ook vanuit dat iedereen zijn uiterste best doet om deze dag mee te helpen.
Leden die niet de gehele dag kunnen meehelpen, dienen dit uiterlijk 7 maart door te geven bij de eigen speltakleiding!.

Nadat u op “bestellen”  drukt ontvangt u een kopie van uw bestelling in uw mailbox.

Informatie_vrijwilligers_potgrondactie_2019
Potgrondactie_2020_-_Brief_Chauffeurs

Carnaval Bevers 2020

Hierbij een foto impressie van de carnaval bij de Bevers op zaterdag 15 februari

Sociale veiligheid binnen Scouting Boekel

Inleiding Sociale Veiligheid:
We vinden het binnen Scouting Boekel belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?
Sociale veiligheid binnen Scouting Boekel betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging.
Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.
Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode:
De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je onderstaand downloaden. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag:
Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Boekel getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid:
Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwenspersoon:
Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar.
Ook is er een vertrouwenspersoon binnen Scouting Boekel waar je terecht kunt. Dit is tijdelijk Erik de Bie en bereikbaar via de volgende mogelijkheden:

Verder kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.
Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033-4960911 of via de e-mail:

Gedragscode_Scouting_Nederland_en_Scouting_Boekel
Functieprofiel_Vertrouwenspersoon_-_groep_en_regio
Meldprotocol_Scouting_Boekel