Potgrondactie 2018 weer van start

Zoals je weet hebben we ook dit jaar weer een potgrondactie, de actie wordt gehouden op zaterdag 24 maart.
We zullen alle hulp van de kaderleden hard nodig hebben, we gaan er dan ook vanuit dat iedereen zijn uiterste best doet om deze dag mee te helpen.

Wat houdt de actie in?
We gaan in Boekel en Venhorst in groepjes langs de deuren om te vragen of men Scouting Boekel wil sponsoren door potgrond te kopen.
Elke groep bestaat uit leden van elke speltak en een aantal kaderleden.
Bij elke groep rijdt ook een bus of auto met potgrond mee. zodat alles direct afgewerkt kan worden.
Boekel en Venhorst zijn opgedeeld in een aantal routes, elke groep gaat de straten van één route af.
De potgrondactie loopt van 10.00 tot ongeveer 15.00 uur.
Een groepje loopt met de begeleiding naar het startpunt van de route, voor diegene die zijn ingedeeld op een route in het buitengebied wordt vervoer verzorgd.
Tussen de middag wordt in het groepje gegeten, iedereen dient zelf voor een lunchpakketje te zorgen.
We willen vragen om indien mogelijk een kruiwagen mee te nemen om het afleveren van de potgrond te vergemakkelijken.

Taakverdeling binnen een groepje.
welpen + young-scouts                               +/- 4 personen     aanbellen en verkopen
gidsen + verkenners + explorers + stam     +/- 4 personen     potgrond afleveren
kaderleden + vrijwilligers                             +/- 2 personen     algehele overzicht

Chauffeurs
De chauffeurs komen om 08.45 uur bijeen in de blokhut.
Vervolgens worden de wagens geladen bij Loonbedrijf Van de Broek, het laden wordt gecoördineerd door de evenementencommissie.
Kruiwagens die bij de blokhut staan, worden meegenomen naar Van den Broek.

Kaderleden en overige vrijwilligers
De begeleiding van de groepjes wordt om 09.00 uur in scoutfit bij de blokhut verwacht.
Hier volgt nog een precieze uitleg van de dag en worden de routes verdeeld.

Leden
De leden komen om 09.30 uur in scoutfit bij de blokhut.
Leden die niet de gehele dag kunnen meehelpen, geven dit door bij de eigen speltakleiding en zorgen zelf voor vervoer van of naar hun groepje.
De speltakleiding geeft afmeldingen en bijzonderheden van de speltakleden door aan de evenementencommissie.

Bestellen
Bestel alvast potgrond voor jezelf, familie en vrienden via  www.scoutingboekel.nl  of de potgrondtelefoon  (telefonisch of WhatsApp,  06-12137439).
Afleveren van de bestelde potgrond geschiedt op vrijdag 23 maart tussen 19.30 en 21.30 uur of op zaterdag 24 maart tijdens de actie.

Met vragen en opmerkingen, kun je bellen met Teun van de Hei  (06-13462228).

Tot 23 maart!

Evenementencommissie Scouting Boekel